Contact Us

Địa chỉ:
Tổ 9, Khóm Hòa Bắc, đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Liên hệ:
(+84) 258 355 1936 - (+84) 258 355 0809
Email:
hucafood@gmail.com

Monday – Friday 7:30 AM – 17:30 PM

X