Contact Us

  Địa chỉ:
  Tổ 9, Khóm Hòa Bắc, đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
  Liên hệ:
  (+84) 258 355 1936 - (+84) 258 355 0809
  Email:
  hucafood@gmail.com

  Monday – Friday 7:30 AM – 17:30 PM

  X