HUCAFOOD tại Hội Chợ Khuyến Mãi Khánh Hòa 2018

Các sản phẩm của Công Ty TNHH SX-TM HUCAFOOD được trưng bầy và bán tại Hội Chợ Khuyến Mãi Khánh Hòa 2018. Tại Nha Trang Khánh Hòa, từ ngày 23/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019

Chat Ngay
Chat ngay